Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van therapie waarbij de nadruk ligt op het in kaart brengen en uitdagen van irrationele gedachten. Irrationele gedachten zijn gedachten die feitelijk niet waar zijn of die misschien wel (enigszins) waar zijn maar niet helpend. Voorbeelden zijn: "Ik kan dit nooit, ik ben niets waard en niemand vindt mij aardig." De veronderstelling is dat deze irrationele gedachten zorgen voor disfunctioneel gedrag, zoals piekeren, vermijding of agressie. Veel mensen lijden aan een negatief zelfbeeld. Hierbij spelen irrationele gedachten een hele grote rol. Gedragstherapie beoogd het aanleren van ander, meer gezond gedrag. CGT is een mengvorm waarbij gezonde gedachten en nieuw gedrag elkaar positief beïnvloeden. De effectiviteit van CGT is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Binnen het cognitieve model leiden bepaalde gedachten over een situatie tot gedrag en gevoelens. Deze gevoelens leiden vaak weer tot het (disfunctionele) gedrag. Een en ander zult u in de behandeling in kaart gaan brengen in een gedachten schema (G-schema).

Kijk ook bij schemagerichte therapie.