Psychologenpraktijk De Groot ...

... is een vrijgevestigde psychologenpraktijk in de Generalistische Basis GGZ gericht op de behandeling van lichte tot matig ernstige psychische klachten. Lianne de Groot, GZ-psycholoog, is uw behandelaar. Een GZ-psycholoog is algemeen inzetbaar in alle sectoren van de geestelijke gezondheidszorg en is zelfstandig behandelaar van psychische stoornissen en van psychische aspecten bij lichamelijke ziekten, invaliditeit en problemen in de levenssfeer. De deskundigheid van de GZ‐psycholoog blijkt in de toepassing van de psychologische kennis en vaardigheden, met name gericht op de hoofdtaken diagnostiek en behandeling. Erkende GZ‐psychologen staan geregistreerd in het BIG‐register van Gezondheidszorgpsychologen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (www.minvws.nl). 

 

Openingstijden en bereikbaarheid

De praktijk is flexibel geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 22:00 uur. Telefonisch is Psychologenpraktijk De Groot goed bereikbaar, ook in het weekend. Indien u contact krijgt met de voicemail en u spreekt een bericht in, dan wordt u zo snel mogelijk terug gebeld. Dit geldt ook voor email berichten. Vakanties worden tijdig op de website vermeld. Tijdens afwezigheid of ziekte is een waarnemingsregeling van kracht. Psychologenpraktijk De Groot werkt samen met mevr. A. Drent, GZ-psycholoog te Zuidbroek. In spoedeisende gevallen dient u contact op te nemen met uw eigen huisarts of wanneer deze geen dienst heeft met de Huisartsenpost te Groningen (0900-9229).

 

Kwaliteit

Psychologenpraktijk De Groot beschikt over een goed gekeurd kwaliteitsstatuut. Deze is voor patiënten vrij ter inzage. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u zich wenden tot uw behandelaar Lianne de Groot, GZ-psycholoog. Psychologenpraktijk De Groot is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP).