Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de hulpverlening doet u er goed aan dit snel te bespreken. Wacht niet te lang met vragen of klagen. Denken over klachten of piekeren over vragen kost veel energie. Vaak is uitleg snel gegeven of een oplossing mogelijk. 

Via de LVVP - de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten - is Psychologenpraktijk De Groot aangesloten bij een klachten- en geschillencommissie. 

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/#klachtenregeling

GZ-psychologen vallen tevens onder de wet BIG en daarmee onder het wettelijk tuchtrecht. Dit betekent dat een patiënt of andere betrokkene die vindt dat een gz-psycholoog verkeerd heeft gehandeld, een klacht kan indienen bij een van de vijf  Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg in ons land. De colleges  kunnen de behandelaar een maatregel opleggen als zij tot de conclusie komen dat de klacht gegrond is. 

Adres:

Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)
Postbus 11144
9700 CC Groningen
Telefoonnummer: 050-5992641

Op www.psynip.nl vindt u meer informatie over de beroepscode voor psychologen.
Meer informatie over uw rechten als client vindt u op www.clientenrechten.nl.

 
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/#klachtenregeling