Psychologenpraktijk de Groot biedt behandeling voor psychische stoornissen aan (voornamelijk) volwassenen. Een verwijzing van uw huisarts is verplicht om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding van uw zorgverzekeraar. Naast het vermoeden van de huisarts dat er bij u sprake is van een DSM-IV stoornis, maakt hij of zij ook een inschatting  van de ernst en complexiteit van uw problematiek, eventuele risico's en het beloop van uw klachten. Kijk voor meer informatie onder 'tarieven'.

Psychologenpraktijk de Groot werkt binnen de GB GGZ en wil u graag helpen uw psychische klachten te verminderen. Psychische stoornissen die binnen de GB GGZ behandeld kunnen worden zijn:

 

*  Depressieve stoornis (somberheid, neerslachtigheid)

*  Paniekstoornis met of zonder agorafobie (hyperventilatie)

*  Specifieke fobie (bijvoorbeeld spinnenangst, angst voor overgeven of naalden)

*  Sociale angststoornis (blozen, slecht grenzen kunnen stellen, 'pleasen')

*  Obsessieve compulsieve stoornis (dwangklachten zoals handen wassen en tellen of haren uittrekken)

*  Gegeneraliseerde angststoornis (overmatig piekeren)

*  Posttraumatische stressstoornis (herbelevingen, nachtmerries)

*  Slaapstoornissen

*  Dissociatieve stoornis ('zombie-achtig' functioneren)

*  Somatoforme stoornis (lichamelijke klachten waarvoor geen somatische oorzaak gevonden is)

*  Eetstoornis (anorexia en boulimia nervosa)

*  Persoonlijkheidsstoornissen in milde vorm (trekken van)