Psychologenpraktijk de Groot biedt behandeling voor psychische stoornissen aan (jong) volwassenen. Voor de volwassenzorg geldt dat een verwijzing van uw huisarts verplicht is om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw zorgverzekeraar. In deze verwijzing moet o.a. vermeld staan welke DSM-5 diagnose de huisarts vermoedt. Kijk voor meer informatie onder 'tarieven'.

Psychologenpraktijk de Groot werkt binnen de Generalistische Basis GGZ. Psychische stoornissen die binnen de GB GGZ behandeld kunnen worden zijn:

*  Depressieve stoornis (somberheid, neerslachtigheid)

*  Paniekstoornis met of zonder agorafobie (hyperventilatie)

*  Specifieke fobie (bijvoorbeeld spinnenangst, angst voor overgeven of naalden)

*  Sociale angststoornis (blozen, slecht grenzen kunnen stellen, 'pleasen')

*  Obsessieve compulsieve stoornis (dwangklachten zoals handen wassen en tellen of haren uittrekken)

*  Gegeneraliseerde angststoornis (overmatig piekeren)

*  Posttraumatische stressstoornis (herbelevingen, nachtmerries)

*  Slaapstoornissen

*  Dissociatieve stoornis ('zombie-achtig' functioneren)

*  Somatoforme stoornis (lichamelijke klachten waarvoor geen somatische oorzaak gevonden is)

*  Eetstoornis (lichte anorexia en boulimia nervosa problematiek)

* Trekken van een persoonlijkheidsstoornis (vaak onderliggend bij bovenstaande klachten)