Eye Movement Desensitization and Reprocessing ...

... is een therapievorm die ontwikkeld is voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een auto-ongeval of een geweldsmisdrijf. Het denken aan deze gebeurtenis roept dan vaak nog steeds een emotionele reactie op. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen of 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een 'posttraumatische stress stoornis' (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde klachten. EMDR helpt om de tegenstelling tussen het verstand ('Ik weet dat het niet mijn schuld is') en het gevoel ('maar toch voel ik mij schuldig') op te heffen.

 

Toepassingsgebieden

Pestverleden

Bevallingstrauma's

Rouwproblemen

Paniekaanvallen/ fobiën

Ongevallen

Verkrachting/ aanranding

Misbruikverleden

 

Bredere toepassing

EMDR is als therapeutische methode vaak snel effectief gebleken. Naarmate psychologen de afgelopen decennia meer ervaring hebben opgedaan met deze therapievorm is de toepassing ervan ook breder geworden. EMDR blijkt ook goed te gebruiken voor de behandeling van bijvoorbeeld sociale angstklachten en een negatief zelfbeeld. De idee hier achter is dat dergelijke klachten  een gevolg zijn van een opeenstapeling van meerdere negatieve ervaringen met een emotionele lading die negatieve opvattingen tot gevolg hebben gehad. Dit zijn de negatieve gedachten over uzelf (bijvoorbeeld 'ik ben minderwaardig’ of 'ik ben machteloos').