Behandeling bij Psychologenpraktijk De Groot wordt geheel vanuit uw basisverzekering vergoed, mits u verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekeraar en u een verwijzing van de huisarts hebt. Ook moet er sprake zijn van een DSM-5 diagnose, zoals een angststoornis of een stemmingsstoornis. De huisarts geeft u een verwijzing wanneer er hiervan een vermoeden is. Het jaarlijkse eigen risico voor ziektekosten (385,00) is ook van toepassing op psychologische behandelingen.

 

Psychologenpraktijk De Groot werkt binnen de GB GGZ met een aantal productgroepen ofwel prestaties met bijbehorende NZA tarieven, te weten: 

Kort (BK): ongeveer 300 minuten (180001) = 522,13 euro

Middel (BM): ongeveer 500 minuten (180002) = 885,01 euro

Intensief (BI): ongeveer 700 minuten (180003) = 1434,96 euro

Chronisch: ongeveer 750 minuten (180004) = 1380,49 euro

Onvolledig behandeltraject: maximaal 120 minuten (180005) = 228,04 euro

OVP (onverzekerde prestatie): 114,41 euro

 

De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) stelt de maximale tarieven vast. Dit is het zogenaamde 100%-tarief. Verzekeraars betalen hiervan een percentage uit zoals afgesproken in de zorgcontracten die de zorgaanbieder met hen heeft afgesloten. De kosten voor de behandeling worden dan rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. De verzekeraar verrekent dan met de verzekerde het openstaande eigen risico. Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar Psychologenpraktijk De Groot geen contract mee heeft, dan geldt het 100% tarief. De nota betaalt u dan zelf en u dient deze vervolgens bij uw verzekeraar in. Uw verzekeraar is verplicht (een deel) te vergoeden. Rechters hebben hierover uitspraken gedaan: er moet 75-80% aan u vergoed worden (dit doen niet alle verzekeraars!). Ook hier geldt het jaarlijkse eigen risico.  Een prestatie bestaat uit directe tijd (u bent bij mij in de kamer of ik spreek u aan de telefoon of er is email contact) en indirecte tijd (aantekeningen maken, brieven schrijven, overleg, etcetera).

 

Belangrijk

Wanneer er na intake geen diagnose kan worden vastgesteld, kunt u terecht bij uw huisarts of de POH-GGZ, of u dient zelf uw behandeling te betalen. Op deze manier hoopt de regering flink te kunnen bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg. Als er wel een diagnose kan worden vastgesteld, wordt er van mij als behandelaar verwacht dat ik een inschatting maak welke prestatie ik verwacht dat nodig is. Als deze gaandeweg wijzigt, dan laat ik u dat zo snel mogelijk weten (dit komt regelmatig voor) en zal dit ook veranderd worden in het behandelplan. 

 

Psychologenpraktijk De Groot heeft voor 2021 met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten: 

*  Zilveren Kruis, Pro Life, Interpolis, FBTO, Achmea, De Friesland

*  VGZ, IZA, IZZ, UMC, Univé, Bewuzt, MVJP, SZVK, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd

*  DSW, Stad Holland, RMA en In Twente

*  De Amersfoortse,  Ditzo, a.r.s.

 

Afzeggen van gemaakte afspraken
Bij afzeggingen minder dan 24 uur van tevoren wordt het tarief passend bij OVP in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort