Behandeling bij Psychologenpraktijk De Groot wordt geheel vanuit uw basisverzekering vergoed, mits u verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekeraar en u een verwijzing van de huisarts hebt. Ook moet er sprake zijn van een DSM-5 diagnose, zoals een angststoornis of een stemmingsstoornis. De huisarts geeft u een verwijzing wanneer er hiervan een vermoeden is. Wel dient u er rekening mee te houden dat de gesprekken in mindering worden gebracht op uw eigen risico.

De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) stelt de maximale tarieven vast. Dit is het zogenaamde 100%-tarief. Verzekeraars betalen hiervan een percentage uit zoals afgesproken in de zorgcontracten die de zorgaanbieder met hen heeft afgesloten. De kosten voor de behandeling worden dan rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. De verzekeraar verrekent dan met de verzekerde het openstaande eigen risico. Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar Psychologenpraktijk De Groot geen contract mee heeft, dan geldt het 100% tarief. De nota betaalt u dan zelf binnen 8 dagen en u dient deze vervolgens bij uw verzekeraar in. Uw verzekeraar is verplicht (een deel) te vergoeden. Rechters hebben hierover uitspraken gedaan: er moet 75-80% aan u vergoed worden (dit doen niet alle verzekeraars!). Ook hier geldt het jaarlijkse eigen risico. 

Er geldt een registratie en bijbehorende declaratie per minuten. Wanneer er na intake geen diagnose kan worden vastgesteld, kunt u terecht bij uw huisarts of de POH-GGZ, of u dient zelf uw behandeling te betalen.  Hieronder staan de NZA-tarieven voor de BGGZ, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen Diagnostiek en Behandeling. De tijden betreffen directe tijd (in de tarieven zit de indirecte tijd verwerkt). 

                                        Diagnostiek Behandeling

vanaf 5 minuten

37,87

29,68

vanaf 15 minuten

65,19

52,99

vanaf 30 minuten

108,04

90,36

vanaf 45 minuten

151,07

128,40

vanaf 60 minuten

173,40

152,50

vanaf 75 minuten

211,34

187,76

vanaf 90 minuten

259,01

229,30

vanaf 120 minuten

373,08

337,14

Voor meer informatie zie ook: LVVP-cliënten-folder-2022-digitaal-DEF.pdf 

Psychologenpraktijk De Groot heeft voor 2023 met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten

*  A.S.R. (Ditzo)

*  DSW (Stad Holland en In Twente)

*  VGZ (IZA, IZZ, UMC, Univé, Zekur, Bewuzt, MVJP, Zorgzaam Verzekerd)

*  Zilveren Kruis (Pro Life, one underwriting, Interpolis, FBTO, Achmea, De Friesland)

 

Afzeggen van gemaakte afspraken
Bij afzeggingen minder dan 24 uur van tevoren wordt het tarief passend bij 'Behandeling vanaf 30 minuten' in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort