Sinds 2015 kent de geestelijke gezondheidszorg drie echelons die een continuüm vormen waarmee gepaste zorg op de juiste plaats moet ontstaan:

*  de huisarts en praktijkondersteuner (POH GGZ)
*  de Generalistische Basis GGZ (kortdurende klachtgerichte behandeling)
*  de Gespecialiseerde GGZ (voor meer complexere problematiek)

Lichte en matige, niet complexe DSM-V stoornissen worden behandeld binnen de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ).