Positief

Herinneringen zullen hun kracht en emotionele lading verliezen. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen vervagen de herinneringsbeelden waardoor men het niet meer zo goed voor de geest kan halen. Dit is natuurlijk juist het effect wat men wil hebben. Het kan ook zijn dat andere, minder onprettige aspecten van dezelfde gebeurtenis meer naar voren komen of dat er spontaan nieuwe inzichten of gedachten ontstaan die een minder nare betekenis aan de gebeurtenis geven. Door deze effecten krijgen de schokkende ervaringen steeds beter een plaats in de levensgeschiedenis van de patiënt.

 

Minder prettig

Mensen zijn vaak moe na afloop van een EMDR sessie omdat de focus op de nare herinnering veel energie kost. De effecten van de behandeling kunnen na afloop van de sessie ook nog enkele dagen doorwerken. Dit is niet verkeerd maar soms wel lastig. Men kan het idee hebben even de regie kwijt te zijn, bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven zijn gekomen. Het kan een geruststelling zijn te weten dat dit meestal niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is goed om in een dagboekje bij te houden welke nieuwe associaties gedurende die dagen naar boven komen