Wanneer u behandeling voor uw klachten wenst maakt u een afspraak met de huisarts en vraagt u een verwijzing naar Psychologenpraktijk De Groot. Na aanmelding via e-mail of telefoon krijgt u een intakegesprek. In dit gesprek vertelt u over uw klachten en problemen en stel ik de door de huisarts vermoedde diagnose al dan niet vast. Indien de verwijzing ongegrond blijkt (er is geen sprake van een DSM-V stoornis) wordt u in principe terug verwezen naar de huisarts omdat uw zorgverzekeraar psychologische behandeling dan niet zal vergoeden. Het staat u vrij toch bij de praktijk in behandeling te komen die u dan zelf betaalt. 

Indien psychologische behandeling binnen de GB GGZ geïndiceerd is, maak ik samen met u een plan van aanpak: het behandelplan. In het behandelplan staat een overzicht van uw klachten, een hypothese hoe deze klachten ontstaan zijn en in stand worden gehouden, de voorgenomen methode van behandeling en het beoogde resultaat. Ook wordt hier vermeld van welke zorgvraagzwaarte er sprake is (Kort, Middel of Intensief). Wanneer u na het intakegesprek instemt met het behandelplan wordt de huisarts hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Na afsluiting van de behandeling krijgt de huisarts wederom bericht hierover. Indien de behandeling langer duurt dan 6 maanden, zal de huisarts ook een tussentijdse evaluatie ontvangen. 

Naar het intakegesprek dient u mee te nemen:

*  de verwijsbrief van de huisarts (DEZE KAN DOOR UW HUISARTS OOK VERZONDEN WORDEN BINNEN ZORGDOMEIN)
* uw identiteitsbewijs

Wachtlijsten

Aanmeldingswachtlijst: dit is het aantal weken tussen het maken van een eerste afspraak en het moment dat de afspraak plaats vindt. Psychologenpraktijk De Groot heeft momenteel een aanmeldingswachttijd van 16 weken zowel voor de locatie te Assen als te Zuidlaren.  

Behandelingswachtlijstdit is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. Dit betreft de gemiddelde wachttijd over de laatste twee maanden. Psychologenpraktijk De Groot heeft momenteel een behandelingswachttijd van 1-3 weken. 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).