Wanneer u behandeling voor uw klachten wenst maakt u een afspraak met de huisarts en vraagt u een verwijzing naar Psychologenpraktijk De Groot. Huisartsen en andere verwijzers kunnen verwijzen via ZORGDOMEIN. Om het aanmeldproces te bespoedigen kunt u zelf ook nog een email sturen of bellen met de praktijk om een eerste intake afspraak te maken. In dit gesprek vertelt u over uw klachten en problemen en stel ik de door de huisarts vermoedde diagnose al dan niet vast. Indien de verwijzing ongegrond blijkt (er is geen sprake van een DSM-V stoornis) wordt u in principe terug verwezen naar de huisarts omdat uw zorgverzekeraar psychologische behandeling dan niet zal vergoeden. Het staat u vrij toch bij de praktijk in behandeling te komen die u dan zelf betaalt. Naar het intakegesprek dient u uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Indien psychologische behandeling binnen de GB GGZ geïndiceerd is, maak ik samen met u een plan van aanpak: het behandelplan. In het behandelplan staat een overzicht van uw klachten, mijn hypothese hoe deze klachten zijn ontstaan en in stand worden gehouden, de volgens de multidisciplinaire richtlijn voorgenomen methode van behandeling en het beoogde resultaat. Wanneer u na het intakegesprek instemt met het behandelplan wordt de huisarts hiervan met uw toestemming op de hoogte gesteld. Na afsluiting van de behandeling krijgt de huisarts hier, wederom met uw toestemming, bericht over. Indien de behandeling langer duurt dan 6 maanden, zal de huisarts ook, met uw toestemming, een tussentijdse evaluatie ontvangen. 

 

Wachtlijsten

Aanmeldingswachtlijst: dit is het aantal weken tussen het maken van een eerste afspraak en het moment dat de afspraak plaats vindt. Psychologenpraktijk De Groot heeft momenteel een aanmeldingswachttijd van 14 weken.  

Behandelingswachtlijstdit is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. Dit betreft de gemiddelde wachttijd over de laatste twee maanden. Psychologenpraktijk De Groot heeft momenteel geen behandelingswachttijd. Na de intake zal de behandeling direct vervolgd kunnen worden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen) is totaal 14 weken.

 

 

Huisartsen en andere verwijzers kunnen verwijzen via ZORGDOMEIN.