Minderjarigen kunnen bij Psychologenpraktijk in behandeling komen met toestemming van hun ouders/ verzorgers. De betaling van de behandeling van minderjarigen is overgeheveld naar de gemeenten en wordt niet meer gefinancierd vanuit de zorgverzekeraars. Psychologenpraktijk De Groot werkt niet samen met de gemeenten vanwege de buitensporige administratieve lasten die door de gemeenten worden opgelegd aan behandelaren. U zult voor behandeling welke buiten de zorgverzekeringswet valt (<18 jaar) dus zelf zorg moeten dragen voor eventuele vergoeding door de gemeente.

Volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) mogen wilsbekwame minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben zelfstandig een behandelovereenkomst tekenen zonder toestemming van hun ouders. De gesprekken zijn in principe individueel maar desgewenst kunnen er afspraken worden gemaakt met (één van de) ouders erbij. In geval er sprake is van scheiding van de ouders en beiden ouders de ouderlijke macht hebben, dan dienen beide ouders schriftelijk toestemming te geven voor de behandeling van hun minderjarige kind onder de 16 jaar.