Volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) mogen wilsbekwame minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben zelfstandig een behandelovereenkomst tekenen zonder toestemming van hun ouders. De gesprekken zijn in principe individueel maar desgewenst kunnen er afspraken worden gemaakt met (één van de) ouders erbij. In geval er sprake is van scheiding van de ouders en beiden ouders de ouderlijke macht hebben, dan dienen beide ouders schriftelijk toestemming te geven voor de behandeling van hun minderjarige kind onder de 16 jaar.

Sinds 2015 is de betaling van behandeling van minderjarigen overgeheveld naar de gemeenten en wordt dit niet meer gefinancierd vanuit de zorgverzekeraars. Voor specifieke vragen over de vergoeding van de behandeling van uw minderjarige kind dient  u eerst contact op te nemen met uw gemeentehuis.